Verejné zákazky Vestník verejného obstarávania

Zobrazuje sa 5 záznamov z celkového počtu 28. Viac a podrobnejšie

Verejné zákazky Plnenie zákaziek z verejného obstarávania

  • Rok Dátum zverejnenia Obstarávateľ Cena Mena
Zobrazuje sa 1 záznam z celkového počtu 1. Viac a podrobnejšie

Verejné zákazky Vestník verejného obstrávania od roku 2006

Zobrazuje sa 5 záznamov z celkového počtu 298. Viac a podrobnejšie

Registre Register Organizácií

Zobrazuje sa 5 záznamov z celkového počtu 18. Viac a podrobnejšie

Zmluvy Štátne a samosprávne zmluvy

Zobrazuje sa 5 záznamov z celkového počtu 220. Viac a podrobnejšie

Dotácie % dane pre mimovládne organizácie

  • Prijímateľ - mimovládna organizácia Mesto Suma Mena Rok
Zobrazuje sa 1 záznam z celkového počtu 1. Viac a podrobnejšie
ísť hore