Donori

Vytvorenie a vývoj stránky Datanest.sk a získavanie dát boli financované z grantu Open Society Institute.

Webstránka je spolu s ďalšími aktivitami Aliancie Fair-play súčasťou projektu Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom. Tento projekt bol podporený sumou 105 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom je posilnenie aktívneho občianstva.Projekt Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom je spolufinancovaný zo zdrojov: Open Society Foundations, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a 2 %.

Datanest podporuje aj Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Projekt ďalej podporili:

Google Česká republika
Digmia, s.r.o. (nefinančná podpora)