API

Príprava

K používaniu APIje potrebný API kľuč a ID datasetu, s ktorým chcete pracovať. Okrem toho musí byť vaše konto aktivované pre používanie API. Pre používanie API majú konto automaticky nastavené všetci zaregistrovaní používatelia. Ak sa napriek tomu stretávate s chybou access_denied, požiadajte správcu stránky o aktiváciu vášho konta pre používanie API.

Api kľúč

API kľúč je pridelený každému používateľovi, pre každého používateľa je unikátny. Nájdete ho vo sekcii ‘Moje konto’. V prípade potreby si na tom istom mieste môžete nechať vygenerovať nový kľúč.

Dataset ID

Dataset ID je unikátne číslo datasetu. Ak si otvoríte dataset, v adrese uvidíte napríklad /datasets/1, pričom 1 je číslo datasetu.

Rozhranie pre API metódy

Rozhranie pre API metódy je na adrese: /api/[metóda]?api_key=[váš kľúč] a ďalšie parametre.

Popis datasetu

Pre stiahnutie popisu datasetu vo formáte XML a iných slúži metóda dataset_description s parametrom dataset_id.
Príklad: /api/dataset_description?api_key=123&dataset_id=1

Stiahnutie datasetu

Pre stiahnutie celého datasetu, slúži metóda dataset_dump s parametrom dataset_id.
Príklad: /api/dataset_dump?api_key=123&dataset_id=1

Stiahnutie konkrétneho záznamu

Pre stiahnutie záznamu vo formáte XML a iných slúži metóda record s parametrami dataset_id a record_id.
Príklad: /api/record?api_key=123&dataset_id=1&record_id=1