API

Ako pracovať s API Datanestu

Pre používanie API majú konto aktivované všetci zaregistrovaní používatelia. Ak sa stretnete s chybou “access_denied”, požiadajte správcu stránky o aktiváciu vášho konta pre používanie API.

K použitiu API je potrebný API kľuč. K dispozícii ho dostáva každý zaregistrovaný používateľ a pre každého používateľa je unikátny.

Pre prácu s API je potrebné ID datasetu, s ktorým chcete pracovať. Dataset ID je unikátne číslo datasetu. Ak si otvoríte dataset, v adrese uvidíte napríklad /datasets/1, pričom 1 je číslo datasetu.

Rozhranie pre API metódy je na adrese: /api/[metóda]?api_key=[váš kľúč] a ďalšie parametre.

Na stiahnutie popisu datasetu vo formáte XML a iných slúži metóda dataset_description s parametrom dataset_id. Príklad: /api/dataset_description?api_key=123&dataset_id=1

Na stiahnutie celého datasetu, slúži metóda dataset_dump s parametrom dataset_id. Príklad: /api/dataset_dump?api_key=123&dataset_id=1

Pre stiahnutie záznamu vo formáte XML a iných slúži metóda record s parametrami dataset_id a record_id. Príklad: /api/record.xml?api_key=123&dataset_id=1&record_id=1

Funkcionalita na manuálny prístup k dátam

- Stiahnuť dataset (CSV) – stiahne obsah datasetu vo formáte CSV

- Stiahnuť dáta o vzťahoch (XML) – stiahne zoznam relácií v datasete vo formáte XML

- Stiahnuť iba zmeny (XML) – stiahne zoznam zmien v datasete vo formáte XML

- Stiahnuť popis datasetu (XML) – stiahne informácie o datasete a štruktúru tabuľky vo formáte XMLManuálne sťahovanie dát k je k dispozícii pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov.