O službe

Poslanie projektu

Datanest bol Alianciou Fair-play vytvorený ako zdroj informácií o hospodárení s verejnými peniazmi na Slovensku. Vidíme nedostatky v systéme, do ktorého občania prispievajú svojimi daňami, no zároveň nie sú schopní ľahko kontrolovať, čo sa s týmito peniazmi ďalej deje. Štát o svojom hospodárení generuje obrovské množstvo dát, no dostať sa k nim je často mimoriadne zložité. Napriek možnostiam, ktoré poskytuje Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, si myslíme, že je potrebné viac sa snažiť o vyváženie tejto informačnej nerovnováhy.

Datanest vznikol ako zdroj verejných informácií pre investigatívu Aliancie Fair-play a pre novinárov, analytikov, watchdogové organizácie a bežných občanov. Obsahuje dáta od roku 1990 do súčasnosti, v niektorých prípadoch aj také, ktoré sa dodnes v elektronickej podobe nedajú získať inde.

Informácie na Dataneste sú open data, dáta z neho je možné čerpať bezplatne a používať ich v iných projektoch na základe licenčných podmienok, spôsob použitia dát však nesmie byť v rozpore s poslaním projektu.

Ako získavame údaje pre Datanest

Veľkú časť informácií získavame od štátnych inštitúcií na základe Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalšiu časť čerpáme z verejne dostupných zdrojov, napríklad z Vestníka verejného obstarávania alebo zo Štatistického registra organizácií. Tretím zdrojom je oficiálna komunikácia inštitúcií – napríklad webstránky ministerstiev a úradov.

Dáta, ktoré dokážeme získavať strojovo (napríklad Vestník verejného obstarávania), automatizovane sťahujeme a zverejňujeme. Informácie získané na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám dostávame od inštitúcií poštou alebo e-mailom, spracúvame ich na príslušný formát a následne zverejňujeme v Dataneste. Podobným spôsobom upravujeme a následne zverejňujeme aj dáta získané z webových stránok inštitúcií.