Kompletné dotácie Ministerstva financií

Máme nový dataset s dotáciami MF SR od roku 1997. Dáta sú aktuálne a dobre štruktúrované.