Aktuálne poľnodotácie

Do datasetu Poľnohospodárske dotácie sme doplnili dáta za roky 2011 až 2014.