• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 A-K-T Natural spol. s r.o., Ladislav Kadár
 • IČO 1 36224588
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Rok 2002
 • Katastrálne územie Veľká Mača, Galanta
 • Okres Galanta
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 1 500 000,00
 • Mena SKK
 • Číslo LV 574
 • Typ pôdy stavby s príslušenstvom
 • Číslo zmluvy podľa SPF 4K8748-02
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2002/zmluva_0012749.pdf
 • AFP ID 10252
 • Intravilán