• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 76 kupcov plus manzelia a manzelky
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2004-12-23
 • Rok 2004
 • Katastrálne územie Bratislava, Rača
 • Okres Bratislava
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 0,00
 • Mena SKK
 • Číslo LV
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF 4k145204
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2004/zmluva_0022508.pdf
 • AFP ID 11962
 • Intravilán