• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 42 kupujúcich
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2005-09-13
 • Rok 2005
 • Katastrálne územie Nováky, Prievidza
 • Okres Prievidza
 • Výmera 19500
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 409 500,00
 • Mena SKK
 • Číslo LV
 • Typ pôdy záhrada
 • Číslo zmluvy podľa SPF 4K-1709-05
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2005/zmluva_0017555.pdf
 • AFP ID 12558
 • Intravilán