• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Granvia Construction, s.r.o.
 • IČO 1 44489447
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2012-12-14
 • Rok 2012
 • Katastrálne územie Chrenová, Nitra
 • Okres Nitra
 • Výmera 324
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 18 121,97
 • Mena EUR
 • Číslo LV 2783
 • Typ pôdy zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo zmluvy podľa SPF 02664/2012-PKZ-K40450/1
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2012/3-29.pdf
 • AFP ID 42994
 • Intravilán