• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Granvia Construction, s.r.o.
 • IČO 1 44489447
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2014-12-20
 • Rok 2012
 • Katastrálne územie Tesárske Mľyňany, Zlaté Moravce
 • Okres Zlaté Moravce
 • Výmera 6
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 45,00
 • Mena EUR
 • Číslo LV 1837
 • Typ pôdy zastavané plochy
 • Číslo zmluvy podľa SPF 02370/2012-PKZ-K40403/1
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2012/3-15.pdf
 • AFP ID 42980
 • Intravilán