• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Granvia Construction, s.r.o.
 • IČO 1 44489447
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2012-12-14
 • Rok 2012
 • Katastrálne územie Lužianky
 • Okres Nitra
 • Výmera 17
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 177,68
 • Mena EUR
 • Číslo LV 2356
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF 02356/2012-PKZP-K40074/
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2012/3-12.pdf
 • AFP ID 42977
 • Intravilán