• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Granvia Construction s.r.o., Ing. Martin Pekáček, Ing. Martin Borovka
 • IČO 1 44489447
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2011-08-19
 • Rok 2011
 • Katastrálne územie Pustý Chotár, Beladice,
 • Okres Zlaté Moravce
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 10 670,00
 • Mena EUR
 • Číslo LV 812, 785, 654
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF PKZO-B40029/11.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2011/zmluva_1007225.pdf
 • AFP ID 14257
 • Intravilán