• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Granvia Operation, a.s.
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2012-03-29
 • Rok 2012
 • Katastrálne územie
 • Okres
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 102 717,20
 • Mena EUR
 • Číslo LV
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF 00205/2012-PKZ-K40009/1
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2012/7-6.pdf
 • AFP ID 43171
 • Intravilán