• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 3M Company s.r.o., Miroslav Tamáši, Marián Pilát
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2009-09-11
 • Rok 2009
 • Katastrálne územie Kotešová
 • Okres Bytča
 • Výmera 90841
 • Jednotka výmery m2
 • Mena
 • Číslo LV
 • Typ pôdy orná pôda
 • Číslo zmluvy podľa SPF PKZ-K40711/09.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2009/zmluva_1002045.pdf
 • AFP ID 13455
 • Intravilán