• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 3M Company s.r.o., Miroslav Tamáši, Marián Pilát
 • IČO 1 36740527
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal podpis v zastúpení Viliam Hoferica Mgr. Miloslav Šebek Ing.
 • Typ zmluvy nájomné
 • Dátum podpisu 2008-06-18
 • Rok 2008
 • Katastrálne územie Kotešová
 • Okres Bytča
 • Výmera 90841
 • Jednotka výmery m2
 • Mena
 • Číslo LV
 • Typ pôdy nepoľnohospodárske pozemky
 • Číslo zmluvy podľa SPF 453980700
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/najomne/2008/zmluva_0030113.pdf
 • AFP ID 28250
 • Intravilán