• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 3M Company
 • IČO 1 36740527
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal v zastupeni Viliam Hoferica Mgr riaditel RO Zilina
 • Typ zmluvy nájomné
 • Dátum podpisu 2009-11-25
 • Rok 2009
 • Katastrálne územie Kotešová
 • Okres Bytča
 • Výmera 90841
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 319,40
 • Mena EUR
 • Číslo LV 1224
 • Typ pôdy orná pôda
 • Číslo zmluvy podľa SPF PNZ-P45398/07.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/najomne/2009/zmluva_1003513.pdf
 • AFP ID 31066
 • Intravilán