• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 SkyToll a.s., Matej Okáli, Ing. Peter Klein
 • IČO 1 34134000
 • IČO 2 44500734
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2010-07-06
 • Rok 2010
 • Katastrálne územie Drietoma
 • Okres Trenčín
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 30,00
 • Mena EUR
 • Číslo LV 2722
 • Typ pôdy zastavané plochy
 • Číslo zmluvy podľa SPF PKZ-K40029/10.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2010/zmluva_1004515.pdf
 • AFP ID 13987
 • Intravilán