• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Skytoll a.s.
 • IČO 1 44500734
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy nájomné
 • Dátum podpisu 2010-05-18
 • Rok 2010
 • Katastrálne územie Beňadiková
 • Okres Liptovský Mikuláš
 • Výmera 443
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 44,30
 • Mena EUR
 • Číslo LV
 • Typ pôdy ostatné plochy
 • Číslo zmluvy podľa SPF PNZ-P40486/10.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/najomne/2010/zmluva_1004364.pdf
 • AFP ID 31735
 • Intravilán