• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Skytoll a. s., Matej Okáli, Peter Klein
 • IČO 1 17335345
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2010-07-01
 • Rok 2010
 • Katastrálne územie Lieskovec, Zvolen
 • Okres Zvolen
 • Výmera 88
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 520,00
 • Mena EUR
 • Číslo LV 961
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF PKZO-B40082/10.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2010/zmluva_1004516.pdf
 • AFP ID 13988
 • Intravilán