• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 SkyToll
 • IČO 1 44500734
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal v zastupeni Ivan Sykora riaditel RO SPF
 • Typ zmluvy nájomné
 • Dátum podpisu 2009-11-10
 • Rok 2009
 • Katastrálne územie Svidník
 • Okres Svidník
 • Výmera 10.5
 • Jednotka výmery m2
 • Nominálna cena 210,00
 • Mena EUR
 • Číslo LV 2330
 • Typ pôdy ostatné plochy
 • Číslo zmluvy podľa SPF PNZ-P40701/09.00
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/najomne/2009/zmluva_1003335.pdf
 • AFP ID 30891
 • Intravilán