• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 A-REGO sro, Václav Kohlmayer doc. ing. arch. Phd
 • IČO 1 36488496
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 SPF
 • Za partnera 2 podpísal Jozef Gurman Ing.
 • Typ zmluvy nájomné
 • Dátum podpisu 2013-06-17
 • Rok 2013
 • Katastrálne územie
 • Okres
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Mena
 • Číslo LV
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF 01744/2013-PNZ-P40971/0
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/najomne/2013/63-12.pdf
 • AFP ID 47398
 • Intravilán