• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Nájomca / kupujúci / partner 1 Agrokol s.r.o., Zdeno Balciar, Mária Korenyová
 • IČO 1 36522783
 • IČO 2 36052272
 • Prenajímateľ / predávajúci / partner 2 Poľnoriso
 • Za partnera 2 podpísal Sobôtka František Borbély
 • Typ zmluvy kúpna
 • Dátum podpisu 2003-04-07
 • Rok 2003
 • Katastrálne územie Rimavská Baňa, Rimavská Sobota
 • Okres Rimavská Sobota
 • Výmera
 • Jednotka výmery
 • Nominálna cena 220 000,00
 • Mena SKK
 • Číslo LV
 • Typ pôdy
 • Číslo zmluvy podľa SPF -
 • URL zmluvy http://46.231.96.103:3000/zmluvy/kupna/2003/zmluva_0017089.pdf
 • AFP ID 11001
 • Intravilán