Zmluvy Slovenského pozemkového fondu 1993 - 2014

Tento dataset obsahuje 22-tisíc zmlúv z celkového počtu približne 45-tisíc zmlúv, ktoré SPF podpísal od roku 1993.

<b>Zverejňujeme zmluvy podpísané Slovenským pozemkovým fondom v rokoch 1993 - 2014. Tento dataset obsahuje 22-tisíc zmlúv z celkového počtu približne 45-tisíc zmlúv, ktoré SPF podpísal od roku 1993...
Zobraziť viac

Zverejňujeme zmluvy podpísané Slovenským pozemkovým fondom v rokoch 1993 – 2014. Tento dataset obsahuje 22-tisíc zmlúv z celkového počtu približne 45-tisíc zmlúv, ktoré SPF podpísal od roku 1993.

Zmluvy boli pôvodne zverejnené na stránke SPF v nevyhľadávateľnej a ťažko prezerateľnej podobe – bez popisných údajov a s limitmi na to, koľko zmlúv si môže naraz pozrieť jeden používateľ.

Prostredníctvom crowdsourcingu – s pomocou viac než stovky dobrovoľníkov – sme do zmlúv doplnili základné popisné údaje: kto zmluvu podpisoval, v akom termíne, akých pozemkov sa zmluva týka a v akej cene. Údaje sa tak stali vyhľadávateľnými a je možné v nich objavovať prípady nehospodárnosti, korupcie alebo konfliktu záujmov aj inak než na základe konkrétnych tipov.

Dataset obsahuje nájomné a kúpne zmluvy, ako aj zmluvy o zámene pozemkov.

Na čo treba dávať pozor pri práci s údajmi:

- Pozemkový fond veľa údajov z pôvodných zmlúv vyčiernil – pričom nešlo vždy iba o osobné údaje, ale často napríklad aj o ceny pozemkov, výmery, katastrálne územia a pod. Tieto dáta v datasete chýbajú.

- Popisné údaje boli dopĺňané ručne viac než stovkou dobrovoľníkov, kvalita dát tomu zodpovedá. Hoci sme dáta pred zverejnením kontrolovali a čistili, nebolo možné dostať dáta do optimálnej podoby a celkom zamedziť chybám a nekonzistentnostiam. Odporúčame údaje pred použitím overiť priamo v zmluvách, na ktorých pôvodné scany vždy linkujeme.

- Dáta zatiaľ nie sú kompletné. Pokúšali sme sa zmluvy spracovávať od najnovších k najstarším, jednotlivé roky sa nám však zatiaľ nepodarilo skompletizovať.

- Ak pri zmluve nie je vyplnená položka “Za partnera 2 podpísal”, znamená to, že zmluvu za SPF podpisoval štandardne generálny riaditeľ. V iných prípadoch vypisovali dobrovoľníci mená osôb, ktoré zmluvy podpisovali namiesto generálneho riaditeľa (napr. námestníci).

- Pri časti zmlúv chýbajú dátumy podpisu. Ku každej zmluve uvádzame aspoň rok, z ktorého pochádza. Tento údaj čerpáme z webstránky SPF a nemusí byť vždy správny – v mnohých prípadoch sme tu našli chyby.

- Údaje v stĺpci “Mena” sme dopĺňali na základe dátumy, resp. roku podpisu (SKK do roku 2008 vrátane, EUR od roku 2009). Zaregistrovali sme viacero prípadov, v ktorých SPF uvádzal dátum podpisu nesprávne alebo kedy neboli zmluvy správne priradené k rokom, v ktorých boli podpísané. V takýchto prípadoch sa môže stať, že menu uvádzame nesprávne.

- Stĺpec “Číslo zmluvy podľa SPF” označuje číslo, pod ktorým je zmluva vedená v evidencii SPF.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 24.04.2015 13:10
  • Publikovaných záznamov: 21 286
  • Poskytovateľ: Slovenský pozemkový fond