Plnenie zákaziek z verejného obstarávania

Informácie o plnení zmlúv pre vysúťažené zákazky podľa Vestníka verejného obstarávania od roku 2009.

Dataset obsahuje informácie o plnení zmlúv pre vysúťažené zákazky podľa Vestníka verejného obstarávania od roku 2009. Ide o údaje z Vestníka verejného obstarávania (VVO), ktorý vydáva Úrad pre v...
Zobraziť viac

Dataset obsahuje informácie o plnení zmlúv pre vysúťažené zákazky podľa Vestníka verejného obstarávania od roku 2009.

Ide o údaje z Vestníka verejného obstarávania (VVO), ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. Údaje sú sťahujeme z online Vestníka denne. Ku každému oznámeniu sťahujeme väčšinu dostupných údajov a upravujeme ich do štruktúrovanej podoby, niektoré menej dôležité údaje, ako napríklad telefonické kontakty na kontaktné osoby však vynechávame.

Právnické osoby, ktoré sú uvedené v oznámení, sú dosadené z „registra organizácií“ podľa IČO. Možnou chybou pri automatickom spracovaní údajov je zlé uvedenie (napr. preklep) IČO vo vestníku – taký prípad by sa v Dataneste prejavil nielen nesprávnym IČOm, ale aj nesprávnym uverením názvu obstarávateľa, prípadne víťaza súťaže. Overenie správnosti je jednoduché – v detailoch záznamu je link na pôvodné oznámenie vo VVO, kde možno vidieť originálne a kompletné údaje.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 04.03.2015 15:08
  • Publikovaných záznamov: 6 706
  • Poskytovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie