• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 163583
 • Kód verejného obstarávania 10042 - VBT
 • Kód vestníku 228
 • Rok 2011
 • Typ obstarávania VBT
 • Dátum zverejnenia 2011-11-24
 • Obstarávateľ Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • IČO obstarávateľa 36644331
 • Regis ID obstarávateľa 793561
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
 • Adresa obstarávateľa Cesta k nemocnici 1
 • Mesto obstarávateľa Banská Bystrica
 • PSČ obstarávateľa 97401
 • Krajina obstarávateľa Slovenská republika
 • Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Jozefa Valentínyová
 • Telefón obstarávateľa +421 484333125
 • Email obstarávateľa valentinyova.jozefa@suscch.eu
 • Fax obstarávateľa +421 484333120
 • Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
 • Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov false
 • Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
 • Názov pridelený zákazke Náhradné diely k zdravotníckym prístrojom vyrobeným spoločnosťou SIEMENS AG
 • Druh zákazky Tovary
 • Kategórie služieb Kúpa
 • Lokalita Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
 • Kód NUTS SK032
 • Popis zákazky alebo nákupu Náhradné diely k zdravotníckym prístrojom vyrobeným spoločnosťou SIEMENS AG prevádzkovaným v SÚSCCH a.s.
 • Rámcová zmluva false
 • Hlavný slovník 33100000-1
 • Druh postupu Rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
 • Elektronická aukcia false
 • Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2011-11-16
 • Index dodávateľa 0
 • Dodávateľ Siemens s.r.o.
 • IČO dodávateľa 31349307
 • Regis ID dodávateľa 150692
 • Názov dodávateľa podľa Regis-u Siemens s.r.o.
 • Adresa dodávateľa Stromova 9
 • Mesto dodávateľa Bratislava
 • PSČ dodávateľa 83101
 • Krajina dodávateľa Slovensko
 • Telefón dodávateľa +421 2259682501
 • Cena 100 000,00
 • Mena EUR
 • Cenové rozpätie? false
 • Cena s DPH? false
 • Navrhovaná cena 100000.0
 • Navrhovaná cena s DPH? false
 • Predpoklad subdodávok false
 • Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov false