• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 250825
 • Kód verejného obstarávania 12974 - IPP
 • Kód vestníku 127
 • Rok 2014
 • Typ obstarávania IPP
 • Dátum zverejnenia 2014-07-02
 • Obstarávateľ Nemocnica Poprad a. s.
 • IČO obstarávateľa 36513458
 • Regis ID obstarávateľa 796183
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Nemocnica Poprad, a. s.
 • Adresa obstarávateľa Banícka 803/28
 • Mesto obstarávateľa Poprad
 • PSČ obstarávateľa 05845
 • Krajina obstarávateľa Slovensko
 • Kontaktná osoba obstarávateľa Marián Pavelčák
 • Telefón obstarávateľa +421 527125216
 • Email obstarávateľa marian.pavelcak@nemocnicapp.sk
 • Fax obstarávateľa +421 527125555
 • Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
 • Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov false
 • Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
 • Názov pridelený zákazke Stavebné úpravy pre Uroskop RTG Omnia Siemens
 • Druh zákazky Práce
 • Lokalita Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 • Kód NUTS SK041
 • Popis zákazky alebo nákupu Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad pripravuje projekt rekonštrukcie priestorov komplementu na 2. NP, v ktorých plánuje umiestniť novo zakúpený RTG Uroskop OMNIA Siemens. Pôvodný priestor je nutné stavebne upraviť a zároveň rozšíriť o susedné technické miestnosti. V prvej fáze je potrebné odstrániť časť stavebných konštrukcií, aby priestor zodpovedal dispozičným a prevádzkovým požiadavkám na RTG UROSKOP. V navrhovanej dispozícii budú osadené nové deliace konštrukcie, napr. aj okno s oloveným sklom z miestnosti ovládača do vyšetrovne. Zo statického hľadiska je potrebné spevniť podlahovú konštrukciu a umiestniť v nej podlahový žľab pre inštalácie pripojenia prístroja. Realizovať sa budú taktiež úpravy povrchov, podhľady, montáž elektroinštalácii, štrukturovanej kabeláže, zdravotechniky a vzduchotechniky. Rekonštrukcia sa bude realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácia SO 01 STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG. SO 01 Zoznam dokumentácie: 1. Sprievodná a súhrnná technická správa 2.Požiarna ochrana 3.Celková situácia 4.Architektonicko stavebné riešenie 5.Statika 6.Elektroinštalácie 7.Zdravotechnika 8.Slaboprúd 9.Vzduchotechnika 10.Radiačná ochrana Súčasťou súťažných podkladov je výkaz výmer.
 • Hlavný slovník 45215100-8
 • Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk
 • Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2014-06-27
 • Počet prijatých ponúk 4
 • Počet vylúčených ponúk 0
 • Index dodávateľa 0
 • Dodávateľ SIKERS SVIT, s.r.o.
 • IČO dodávateľa 46730702
 • Regis ID dodávateľa 1277165
 • Názov dodávateľa podľa Regis-u SIKERS SVIT, s.r.o.
 • Adresa dodávateľa Hlavná 15
 • Mesto dodávateľa Svit
 • PSČ dodávateľa 05921
 • Krajina dodávateľa Slovensko
 • Telefón dodávateľa +421 527756520
 • Email dodávateľa sikerssvit@sikerssvit.sk
 • Cena 88 772,40
 • Mena EUR
 • Cenové rozpätie? false
 • Cena s DPH? false
 • Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov false