• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 157359
 • Kód verejného obstarávania 05931 - VBS
 • Kód vestníku 150
 • Rok 2011
 • Typ obstarávania VBS
 • Dátum zverejnenia 2011-08-03
 • Obstarávateľ Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • IČO obstarávateľa 36644331
 • Regis ID obstarávateľa 793561
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
 • Adresa obstarávateľa Cesta k nemocnici 1
 • Mesto obstarávateľa Banská Bystrica
 • PSČ obstarávateľa 97401
 • Krajina obstarávateľa Slovenská republika
 • Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Jozefa Valentínyová
 • Telefón obstarávateľa +421 484333125
 • Email obstarávateľa valentinyova@suscch.eu
 • Fax obstarávateľa +421 484333120
 • Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
 • Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov false
 • Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
 • Názov pridelený zákazke Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou SIEMENS AG
 • Druh zákazky Služby
 • Kategórie služieb 1
 • Lokalita Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 • Kód NUTS SK032
 • Popis zákazky alebo nákupu Predmetom zákazky je údržba a servis zdravotníckych prístrojov, prevádzkovaných v SUSCCH, a.s., vyrobených spoločnosťou SIEMENS AG, vedúca k zabezpečeniu ich bezporuchovej prevádzky.
 • Rámcová zmluva false
 • Hlavný slovník 50421000-2
 • Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) true
 • Druh postupu Rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
 • Elektronická aukcia false
 • Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2011-06-29
 • Index dodávateľa 0
 • Dodávateľ SIEMENS s.r.o.
 • IČO dodávateľa 31349307
 • Regis ID dodávateľa 150692
 • Názov dodávateľa podľa Regis-u Siemens s.r.o.
 • Adresa dodávateľa Stromová 9
 • Mesto dodávateľa Bratislava
 • PSČ dodávateľa 82004
 • Krajina dodávateľa Slovensko
 • Cena 693 360,00
 • Mena EUR
 • Cenové rozpätie? false
 • Cena s DPH? true
 • Sadzba DPH 20.0
 • Navrhovaná cena 600000.0
 • Navrhovaná cena s DPH? false
 • Predpoklad subdodávok false
 • Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov false