• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 191712
 • Kód verejného obstarávania 1429 - VBS
 • Kód vestníku 21
 • Rok 2013
 • Typ obstarávania VBS
 • Dátum zverejnenia 2013-01-30
 • Obstarávateľ Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 • IČO obstarávateľa 36603350
 • Regis ID obstarávateľa 796236
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 • Adresa obstarávateľa Rastislavova 43
 • Mesto obstarávateľa Košice - mestská časť Juh
 • PSČ obstarávateľa 04191
 • Krajina obstarávateľa Slovensko
 • Kontaktná osoba obstarávateľa PhDr. Peter Hložný, MPH
 • Telefón obstarávateľa +421 552861256
 • Mobil obstarávateľa +421 905868882
 • Email obstarávateľa protender@protender.sk
 • Fax obstarávateľa +421 552861257
 • Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
 • Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov false
 • Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
 • Názov pridelený zákazke Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy lineárneho urýchľovača Siemens ONCORR II Expression.
 • Druh zákazky Služby
 • Kategórie služieb 1
 • Lokalita Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Rastislavova 43, 041 91 Košice, Slovenská republika.
 • Kód NUTS SK042
 • Popis zákazky alebo nákupu Vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. je nainštalovaný a v prevádzke od roku 2004 lineárny urýchľovač Siemens ONCORR II Expression výrobné číslo: 5533. Na základe diagnostikovanej poruchy je potrebné zabezpečiť dodávku náhradných dielov a to:- porucha Flat panelu: ND Silikon detektor RID 1640 AL7,- porucha kolimátora: ND riadiaca doska IF 1 PCB.
 • Hlavný slovník 50421000-2
 • Druh postupu Rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
 • Elektronická aukcia false
 • Zadanie zakázky Kúpna zmluva č. H/13/2012 a Kúpne zmluva č. H/13/2013.
 • Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2013-01-22
 • Počet prijatých ponúk 1
 • Index dodávateľa 0
 • Dodávateľ Siemens, s.r.o.
 • IČO dodávateľa 31349307
 • Regis ID dodávateľa 150692
 • Názov dodávateľa podľa Regis-u Siemens s.r.o.
 • Adresa dodávateľa Stromová 9
 • Mesto dodávateľa Bratislava
 • PSČ dodávateľa 83101
 • Krajina dodávateľa Slovensko
 • Telefón dodávateľa +421 259682512
 • Email dodávateľa magdalena.karkesova@siemens.com
 • Fax dodávateľa +421 259685255
 • Cena 131 124,88
 • Mena EUR
 • Cenové rozpätie? false
 • Cena s DPH? false
 • Navrhovaná cena 132000.0
 • Navrhovaná cena s DPH? false
 • Predpoklad subdodávok false
 • Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov false
 • Hodnotiaca komisia Členovia komisie, ktorí rokovali o podmienkách zákazky: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., PhDr. Peter Hložný, MPH, Pavol Haladej.Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia bolo zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie dňa 19.12.2012 pod zn.: 327-2012-IBS.