• Obľúbené
 • Zdieľať
 • ID 191569
 • Kód verejného obstarávania 1287 - VBS
 • Kód vestníku 19
 • Rok 2013
 • Typ obstarávania VBS
 • Dátum zverejnenia 2013-01-26
 • Obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • IČO obstarávateľa 36601284
 • Regis ID obstarávateľa 793283
 • Názov obstarávateľa podľa Regis-u Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • Adresa obstarávateľa Ondavská 8
 • Mesto obstarávateľa Košice
 • PSČ obstarávateľa 04011
 • Krajina obstarávateľa Slovensko
 • Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Zdenka Kudláčová
 • Telefón obstarávateľa +421 557891624
 • Email obstarávateľa zkudlacova@vusch.sk
 • Fax obstarávateľa +421 557891603
 • Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
 • Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov false
 • Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
 • Názov pridelený zákazke Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Siemens
 • Druh zákazky Služby
 • Kategórie služieb 1
 • Lokalita Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
 • Kód NUTS SK042
 • Popis zákazky alebo nákupu Servisná starostlivosť o zdravotnícke prístroje a zariadenia značky Siemens - servis, údržba a opravy vrátane dodávok náhradných dielov.
 • Hlavný slovník 50421000-2
 • Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) true
 • Druh postupu Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
 • Elektronická aukcia false
 • Číslo predchádzajúceho oznámenia1 2012/S 241-396218
 • Dátum predchádzajúceho oznámenia1 2012-12-14
 • Zadanie zakázky Zmluva o servisnej činnosti č. H/13/0001/3507 (VÚSCH č. 60-2012-ZoS)
 • Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2012-12-31
 • Počet prijatých ponúk 1
 • Počet elektronických ponúk 0
 • Index dodávateľa 0
 • Dodávateľ Siemens s.r.o.
 • IČO dodávateľa 31349307
 • Regis ID dodávateľa 150692
 • Názov dodávateľa podľa Regis-u Siemens s.r.o.
 • Adresa dodávateľa Stromová 9
 • Mesto dodávateľa Bratislava
 • PSČ dodávateľa 80000
 • Krajina dodávateľa Slovensko
 • Telefón dodávateľa +421 259682561
 • Mena EUR
 • Cenové rozpätie? true
 • Minimálna cena 469158.0
 • Maximálna cena 529158.0
 • Cena s DPH? false
 • Navrhovaná cena 635088.69
 • Navrhovaná cena s DPH? false
 • Predpoklad subdodávok false
 • Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov false
 • Hodnotiaca komisia Správne PSČ v adrese spoločnosti Siemens s.r.o. je 831 01 Bratislava.V rozpätí zmluvnej ceny uvedenej v bode V.4) je zahrnutá aj predpokladaná výška výdavkov na náhradné diely podľa doterajších výdavkov v predchádzajúcom období vo výške 60 000,- € bez DPH na obdobie 36 mesiacov. Skutočné prevádzkové potreby však nemusia zodpovedať uvedenému odhadu.Zloženie komisie, ktorá rokovala s uchádzačom: Ing. Marián Albert, MBA, JUDr. Kristína Michalíková, Vladimír Mičko, Ing. Zdenka Kudláčová.