Vestník verejného obstarávania

Detailné dáta o víťazoch verejných obstarávaní od roku 2009.

Kvalitný a podrobný dataset obsahujúci oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania od roku 2009. Dataset obsahuje okrem oznámení o výsledku pre nadlimitné zakázky aj informácie o uzavretí zmluvy ...
Zobraziť viac

Kvalitný a podrobný dataset obsahujúci oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania od roku 2009. Dataset obsahuje okrem oznámení o výsledku pre nadlimitné zakázky aj informácie o uzavretí zmluvy pre podlimitné zakázky a informácie o čiastkových zmluvách patriacich k vysúťaženým rámcovýcm zmluvám. Staršie záznamy od roku 2005 sa nachádzajú v samostatnom datasete Vestník verejného obstarávania – staré.

Ide o údaje z Vestníka verejného obstarávania (VVO), ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. Údaje sú sťahujeme z online Vestníka denne. Ku každému oznámeniu sťahujeme väčšinu dostupných údajov a upravujeme ich do štruktúrovanej podoby, niektoré menej dôležité údaje, ako napríklad telefonické kontakty na kontaktné osoby však vynechávame.

Právnické osoby, ktoré sú uvedené v oznámení, sú dosadené z „registra organizácií“ podľa IČO. Možnou chybou pri automatickom spracovaní údajov je zlé uvedenie (napr. preklep) IČO vo vestníku – taký prípad by sa v Dataneste prejavil nielen nesprávnym IČOm, ale aj nesprávnym uverením názvu obstarávateľa, prípadne víťaza súťaže. Overenie správnosti je jednoduché – v detailoch záznamu je link na pôvodné oznámenie vo VVO, kde možno vidieť originálne a kompletné údaje.

Pri automatickom spracúvaní sa situácia, keď vo verejnom obstarávaní je viacero víťazov, rieši tak, že pre každého víťaza sa vytvorí osobitný záznam. Viacero záznamov pri tom istom obstarávaní teda nie je automaticky duplicitou či inou chybou.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 04.03.2015 14:57
  • Publikovaných záznamov: 62 519
  • Poskytovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie