Justícia

Sudcovia, vedenie súdov, notári, exekútori.

Chcem vedieť viac...
Aktualizácia: 28.01.2007 12:19
Publikovaných záznamov: 2288
Poskytovateľ
 
JUDr. Jaromír Čižnár okresný prokurátor Okresná prokuratúra Bratislava IV Zobraziť
JUDr. Magdaléna ČÍŽOVÁ notár Bratislava III Bratislava 1 Zobraziť
Mgr. Jana COBORIOVÁ sudca Okresný súd Nitra Zobraziť
JUDr. Eliška ČONKOVÁ sudca Okresný súd Trebišov Zobraziť
JUDr. Viera ČOPÁKOVÁ notár Prešov Prešov 1 Zobraziť
JUDr. Emília ČOPÍKOVÁ notár Humenné Snina 1 Zobraziť
Atila CSABA sudca Okresný súd Komárno Zobraziť
Mgr. Alexander CSALA notár Dunajská Streda Dunajská Streda 1 Zobraziť
JUDr. Oľga CSÉMYOVÁ sudca Okresný súd Dunajská Streda Zobraziť
JUDr. Vladimír ČUCHTA notár Prešov Prešov 1 Zobraziť

Dataset patrí medzi staršie tabuľky zverejnené na Dataneste. Od jeho vzniku sme vyčlenili informácie o notároch a exekútoroch do samostatných datasetov (Pozri datsety: Notári, Zamestnanci notárskych úradov, Exekútori), ktoré majú minimálnu chybovosť a sú pravidelne aktualizované. Najväčším rizikom údajov v tejto tabuľke je ich neaktuálnosť a vysoká miera duplicitných údajov. Údaje sa dajú overiť na webe Ministerstva spravodlivosti, notárskej komory a komory exekútorov. Údaje sa neaktualizujú periodicky. Tabuľku sme napriek veľkej miere neaktuálnosti a duplicít nechali zverejnenú ako zdroj informácií o súdoch. Zverejňovanie justičných dát plánujeme v blízkej budúcnosti výrazne rozšíriť, je teda možné, že tento dataset zanikne a nahradí ho viacero podrobnejších. V prípade, že tabuľku zachováme, bude musieť prejsť zmenou formátu dátumov a úpravou štruktúry aj na premenné, ktoré umožnia evidovať aj výnimočnú činnosť konkrétnych osôb.