Dotácie Ministerstva zahraničných vecí SR

Dataset je v relatívne dobrej kvalite, aktuálny a kompletný.

Zoznam dotácií poskytnutých MZV SR od roku 2005. Dataset je v relatívne dobrej kvalite, aktuálny a kompletný. Najmä pri starších dátach sa môže vyskytnúť problém s chýbajúcou indetifikáciou príj...
Zobraziť viac

Zoznam dotácií poskytnutých MZV SR od roku 2005.

Dataset je v relatívne dobrej kvalite, aktuálny a kompletný. Najmä pri starších dátach sa môže vyskytnúť problém s chýbajúcou indetifikáciou príjmateľov dotácií, predovšetkým s chýbajúcim IČO. Pri mnohých príjmateľoch takisto neboli poskytnuté adresy.

Ide o nový dataset. Dáta o dotáciách Ministerstva zahraničných vecí boli pôvodne súčasťou datasetu Iné dotácie – ten pozostával z informácií o dotáciách rôznych inštitúcií, bol značne nekompletný a ťažko sa aktualizoval. Jednotlivé rezorty sme sa preto rozhodli z neho vyňať a skompletizovať ich v samostatných datasetoch. Pôvodné dáta o MZV SR v datasete Iné dotácie ostávajú naďalej, nemožno ich však považovať za smerodajné.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 20.11.2015 16:21
  • Publikovaných záznamov: 1 218
  • Poskytovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí SR