• Obľúbené
 • Zdieľať
 • Názov Zmluva o dielo
 • Otvorenezmluvy Type Crz::Contract
 • Oddelenie Slovenská akadémia vied
 • Objednávateľ Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie viedRačianska 75, 831 02 Bratislava 3
 • Dodávateľ Siemens s.r.o.Stromvá 9, 831 01 Bratislava
 • IČO 31349307
 • Zmluvná cena 937960.0
 • Výsledná cena 937960.0
 • Dátum zverejnenia 2012-10-02
 • Dátum účinnosti 2012-10-02
 • Poznámka Zmluva uzatvorena medzi objednávateľmi 1. Technolog. inštitút SAV - zv. 01-10-2012 2. ÚMMS SAV - zv. 02-10-2012 a zhotoviteľ: SIEMENS
 • Počet strán 14
 • Zdroj http://otvorenezmluvy.sk/documents/460132