Granty Literárneho fondu

Úplný zoznam grantov a príspevkov poskytnutých Literárnym fondom za roky 2002 až 2013.

Dáta boli vyžiadané prostredníctvom infozákona a poskytnuté v podobe ťažko spracovávateľných a neprehľadných textových súborov. Dôsledkom môže byť zvýšená pravdepodobnosť výskytu ojedinelých chýb, ...
Zobraziť viac

Dáta boli vyžiadané prostredníctvom infozákona a poskytnuté v podobe ťažko spracovávateľných a neprehľadných textových súborov. Dôsledkom môže byť zvýšená pravdepodobnosť výskytu ojedinelých chýb, ako je napríklad nesprávne skloňovanie niektorých mien alebo príležitostné preklepy. Dáta sú inak kompletné a v dobrej kvalite.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 18.07.2014 16:12
  • Publikovaných záznamov: 21 969
  • Poskytovateľ: Literárny fond