% dane pre mimovládne organizácie

Sumár, koľko daňovníci poskytli mimovládnym organizáciám poukázaním dvoch percent dane z príjmu.

Sumár, koľko daňovníci poskytli jednotlivým mimovládnym organizáciám poukázaním "dvoch" (pred časom jedného) percent svojej dane z príjmu. Údaje zverejňuje Daňové riaditeľstvo na svojej webovej str...
Zobraziť viac

Sumár, koľko daňovníci poskytli jednotlivým mimovládnym organizáciám poukázaním “dvoch” (pred časom jedného) percent svojej dane z príjmu. Údaje zverejňuje Daňové riaditeľstvo na svojej webovej stránke. Predpokladaná kompletnosť údajov je vysoká a nič nenaznačuje, že chybovosť v tomto datasete by mala prekročiť obvyklú mieru preklepov. Plánovanou zmenou v štruktúre datasetu je vytvorenie novej premennej IČO a jej dodatočné vyplnenie. Rovnako plánujeme predefinovanie typu premennej, ktorá vyjadruje sumu obdržaných prostriedkov (následkom čoho, je nekorektné zoradenie podľa sumy).

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 15.01.2016 12:34
  • Publikovaných záznamov: 100 458
  • Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR, komora notárov