Sponzori politických strán

Deklarovaní sponzori od roku 2000.

Údaje sú manuálne spracované z výročných správ politických strán, ktoré sú zverejnené na webe Národnej rady. Údaje sú zverejnené v stave, v akom sú uvedené vo výročnej správe. Napriek povinným aud...
Zobraziť viac

Údaje sú manuálne spracované z výročných správ politických strán, ktoré sú zverejnené na webe Národnej rady. Údaje sú zverejnené v stave, v akom sú uvedené vo výročnej správe. Napriek povinným auditom sa však stalo, že niektoré z darov boli prijaté nezákonne a strany ich museli vrátiť. Iným problémom je, že v prípade SDKÚ sa vyskytli deklarované dary od fyzických osôb, ktoré popreli, že by také dary strane poskytli. Takéto problematické dary zatiaľ nie sú označené. Plánovanou úpravou dát bude, že sa tieto skutočnosti uvedú v poznámke. Napriek tomu, že niekoľko záznamov obsahuje ICO, ak darcom bola právnická osoba, tento údaj je skôr výnimočný. O kompletnosti údajov možno predpokladať, že je vysoká, kvôli ručnému spracovaniu dát je však zvýšené riziko výskytu chýb spôsobených preklepmi. Plánovanou zmenou štruktúry tabuľky je zavedenie dátumovej premennej.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 12.05.2016 15:50
  • Publikovaných záznamov: 3 319
  • Poskytovateľ: Národná rada / výročné správy politických strán