Volené funkcie

Prezidenti, poslanci NR SR a VUC, starostovia, primátori, mestskí poslanci v krajských mestách za posledných 20 rokov.

Zvolení predstavitelia - prezidenti, poslanci NR SR a VUC, starostovia, primátori, mestskí poslanci v krajských mestách. Časť údajov pochádza až z roku 1990. Rozsah uchovávaných údajov sa v jednotl...
Zobraziť viac

Zvolení predstavitelia – prezidenti, poslanci NR SR a VUC, starostovia, primátori, mestskí poslanci v krajských mestách. Časť údajov pochádza až z roku 1990. Rozsah uchovávaných údajov sa v jednotlivých obdobiach menil, pri starších údajoch napr. často nie je uvedená strana, za ktorú dotyčná osoba kandidovala. Z tohto pohľadu sú údaje značne rôznorodé. Z pohľadu „chýbajúcej osoby“ predpokladáme, že úplnosť je značne vysoká, čo sa týka informácií, kto nastúpil do funkcií bezprostredne po voľbách – a to aj pri historických údajoch. Zmeny, ktoré sa udiali v rámci jednotlivých volebných období (vzdanie sa mandátu, smrť, nastúpenie náhradníka, doplňovacie voľby a pod.), sú v tomto datasete systematicky zachytávané len v prípade poslancov Národnej rady. Ani tu však nevieme, nakoľko spoľahlivo sú tieto údaje vedené pred rokom 2002. Snažili sme sa zachytiť aj zmeny v zastupiteľstvách VÚC (samosprávnych krajoch), v tomto prípade bude však miera nekompletnosti dát vyššia. Čo sa týka mestských poslancov krajských miest, primátorov a starostov, informácie o zmenách boli zachytávané len nesystematicky, takže sa dá predpokladať, že malá časť údajov o zmenách na týchto postoch chýba.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 09.03.2016 17:05
  • Publikovaných záznamov: 49 307
  • Poskytovateľ: