Kandidáti vo voľbách

Údaje o tom, kto kandidoval v parlamentných a regionálnych voľbách.

Údaje pochádzajú hlavne zo stránok Štatistického úradu, prípadne od ministerstva vnútra. Dataset nezahrňuje kandidátov tzv. ministrán. Premenná „vek“ obsahuje hodnoty, hovoriace o veku kandidáta v ...
Zobraziť viac

Údaje pochádzajú hlavne zo stránok Štatistického úradu, prípadne od ministerstva vnútra. Dataset nezahrňuje kandidátov tzv. ministrán. Premenná „vek“ obsahuje hodnoty, hovoriace o veku kandidáta v čase volieb. Ak sa v tomto datasete nachádzajú údaje o niektorých voľbách, miera ich chybovosti a neúplnosti je dosť nízka. Neúplnosť datasetu spočíva v tom, že neobsahuje údaje zo všetkých volieb. Plánované zmeny v tomto datasete sa nebudú týkať zmeny štruktúry. Meniť sa bude označenie funkcií a zjednotí sa systém označovania volebných období.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 29.05.2014 13:42
  • Publikovaných záznamov: 41 062
  • Poskytovateľ: