Slovenská konsolidačná

Úvery, ktoré dlžník nevie alebo nechce splácať a veriteľ nemôže vymôcť.

Pohľadávky v Slovenskej konsolidačnej sú tzv. klasifikované úvery – teda úvery, ktoré dlžník nevie alebo nechce splácať a veriteľ nemôže jednoducho vymôcť. Dlhy vznikli v iných subjektoch – komerčn...
Zobraziť viac

Pohľadávky v Slovenskej konsolidačnej sú tzv. klasifikované úvery – teda úvery, ktoré dlžník nevie alebo nechce splácať a veriteľ nemôže jednoducho vymôcť. Dlhy vznikli v iných subjektoch – komerčných bankách, v Sociálnej poisťovni, atď. Z rôznych dôvodov boli presunuté do Slovenskej konsolidačnej, čo je akciová spoločnosť, ktorej 100% akcií vlastní štát. VEĽMI zjednodušene povedané, týmto presunom štát akoby prebral garanciu nad týmito dlhmi. Slovenská konsolidačná sa snaží s týmito dlhmi vysporiadať. Najčastejšie tak, že vytvorí „balíky“ dlhov a tie potom predáva iným subjektom, ktoré tie dlhy vymáhajú. Zvyčajne sa jej podarí získať menej ako 10 % dlžnej sumy (to znamená, že viac ako 90% de facto zaplatia daňoví poplatníci). Hlavným obmedzením tohto datasetu je skutočnosť, že Slovenská konsolidačná nie je podľa infozákona povinná osoba a teda nemusí poskytovať informácie, ktoré nechce. Občas (obvykle keď ponúka balík dlhov na predaj), zverejňuje časť dlhov/úverov, ktoré spravuje. Informácie tohto datasetu pochádzajú priamo od Slovenskej konsolidačnej a boli legálne získané. Vzhľadom na počet záznamov je isté, že nekompletnosť týchto údajov je veľká. Historické údaje sú len veľmi ťažko overiteľné. Ak sa vyskytuje viacero záznamov aktualizovaných k rôznym dátumom často nie je zrejmé, či ide o jeden dlh, ktorý pretrváva (a úroky navyšujú hodnotu), alebo ide o dva rozdielne dlhy. Je vhodné upozorniť, že uvedené dlhy boli reálne k určitému dátumu, a nedá sa vylúčiť, že niektoré boli splatené Slovenskej konsolidačnej v plnej výške. Tiež nie je jasné, čo sa s dlhmi deje – ak zmizne dlh z portfólia Slovenskej konsolidačnej, a. s., nie je zrejmé, či bol splatený, či prevedený na inú osobu. Nedá sa teda vyhodnotiť, či sa na umorenie konkrétneho dlhu využili verejné financie, či nie. Keďže ide (prípadne išlo) o dlhy v celkovej hodnote, ktorú možno rátať v miliardách eur, a väčšina z tejto čiastky sa splatí z verejných zdrojov, prevážil záujem údaje publikovať aj napriek opísaným obmedzeniam.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 30.10.2012 12:59
  • Publikovaných záznamov: 9 128
  • Poskytovateľ: www.konsolidacna.sk