Register Organizácií

Dataset obsahuje všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO: všetky právnické osoby (aj nekomerčné), plus živnostníkov.

Register všetkých organizácií Slovenskej Republiky podľa Štatistického úradu SR. Dataset obsahuje všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO – teda v podstate ide o všetky právnické osoby (aj nekome...
Zobraziť viac

Register všetkých organizácií Slovenskej Republiky podľa Štatistického úradu SR. Dataset obsahuje všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO – teda v podstate ide o všetky právnické osoby (aj nekomerčné), plus živnostníkov. Dataset však (až na výnimky) neuvádza fyzické osoby, ktoré sú s tou-ktorou právnickou osobou späté.

Údaje v tejto tabuľke sú spracovávané automaticky, preberajú sa z webu Štatistického úradu raz týždenne. Vzhľadom na automatické spracovanie sa nedajú vylúčiť chyby.

Proces preberania a ukladania dát nie je ešte úplne vyladený, problematické sú dátumy. Pravidelne aktualizujeme názvy spoločností aj ich zániky. Keďže tieto aktualizácie musíme robiť postupne v malých dávkach, môže trvať dlhšie, kým sa zmena názvu alebo zánik firmy prejavia v našej databáze. Dátumy zmien názvov v položke Name history preto neodzrkadľujú dátum, kedy bol názov zmenený, ale dátum, kedy bol nový názov zaznamenaný v našom datasete.

Nemáme žiadne poznatky o tom, že dáta by neboli úplné (v zmysle, že niektorý zo záznamov by chýbal). Kvôli spôsobu pridávania údajov na strane Štatistického úradu môžu byť niektoré firmy uvedené v datasete duplicitne.

Zobraziť menej
  • Aktualizácia: 21.04.2018 03:30
  • Publikovaných záznamov: 1 461 065
  • Poskytovateľ: Štatistický úrad Slovenskej Republiky